Air for sale For You

YORK YORK " ATHENS Series 5 " R410A

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

สินค้าโปรโมชั่น ราคาประหยัด บริการจัดส่ง ทั่วประเทศ " เราขายแอร์ยอร์คราคาโรงงาน " www.aigair.com

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
YFHFXC009BAEFA9,740.07 BTU14,900.009,700.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YFHFXC012BAEFA12,577.28 BTU16,500.0010,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YFHFXC018BAEFA18,478.88 BTU22,300.0016,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YFHFXC024BAEFA24,007.41 BTU27,000.0021,400.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

YORK " BETA Series 5 " R-410A

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้น / แขวนใต้ฝ้า ประหยัดไฟเบอร์5/มอก. รีโมทแบบมีสาย ปลีก/ส่ง www.aigair.com 

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
YIFFXCO12BAEFA13,056.00 BTU24,300.0015,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YIFFXCO18BAEFA18,740.00 BTU35,300.0021,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YIFFXCO25BAEFA25,304.00 BTU42,000.0025,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YIFFXCO30BAEFA31,649.00 BTU50,300.0031,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YIFFXCO36BAEFA36,225.00 BTU63,000.0039,400.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YIFFXC036BANFA(380V.)36,385.00 BTU64,300.0039,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YIFFXCO40BAEFA40,668.00 BTU67,500.0042,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YIFFXC040BANFA(380V.)40,944.00 BTU69,000.0043,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

YORK " FLDT-Series มอก."

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ " ยอร์ค " YORK  ชนิดตั้งพื้น / แขวนใต้ฝ้า -รีโมทแบบมีสาย -ปลีก-ส่ง www.aigair.com 

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
FLDT12+YCRT1212,000.00 BTU23,600.0018,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT16+YCRT1616,000.00 BTU28,800.0022,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT18+YCRT1818,000.00 BTU30,100.0022,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT20+YCRT2020,000.00 BTU33,800.0026,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT25+YCRT2525,000.00 BTU34,800.0027,700.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT30+YCRT3030,000.00 BTU43,500.0033,700.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT32+YCRT3232,000.00 BTU45,500.0036,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT36+YCRT36-3(380V.)36,000.00 BTU52,100.0040,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT36+YCRT3636,000.00 BTU49,400.0037,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT40+YCRT4040,000.00 BTU55,600.0043,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT40+YCRT40-3(380V.)40,000.00 BTU58,300.0045,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT45+YCRT45-3(380V.)45,000.00 BTU62,900.0049,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT48+YCRT48-3(380V.)48,000.00 BTU64,800.0051,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT56+YCRT56-3(380V.)56,000.00 BTU72,700.0055,800.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
FLDT60+YCRT60-3(380V.)60,000.00 BTU74,400.0058,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

YORK " Cassette Type " สี่ทิศทาง

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ " ยอร์ค YORK " ชนิดฝังฝ้า เป่าลมสี่ทิศทาง มาตรฐาน มอก. รีโมทแบบไร้สาย

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
YCQT18+FCQT1818,000.00 BTU46,300.0035,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCQT25+FCQT2525,000.00 BTU57,600.0043,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCQT32+FCQT3232,000.00 BTU62,700.0047,600.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCQT32-3+FCQT3232,000.00 BTU66,800.0050,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCQT36+FCQT3636,000.00 BTU65,800.0049,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCQT36-3+FCQT3636,000.00 BTU69,900.0053,300.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCQT38-3+FCQT3838,000.00 BTU73,000.0056,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCQT38+FCQT3838,000.00 BTU72,000.0054,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCQT40+FCQT4040,000.00 BTU73,000.0056,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCQT40-3+FCQT4040,000.00 BTU75,100.0057,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCPT45+FCRT4545,000.00 BTU77,200.0058,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCPT48+FCRT4848,000.00 BTU79,200.0060,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

YORK " LCLT / FIDT " คอยล์เปลือยฝังฝ้า

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ " YORK ยอร์ค " ชนิดเปลือยฝังในฝ้า ลมเบา / มอก. ไม่มีรีโมทคอนโทรล ปลีก-ส่ง

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
YCLT12-B+FIDT1212,500.00 BTU22,200.0018,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT16-B+FIDT1616,500.00 BTU25,400.0020,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT18-B+FIDT1818,700.00 BTU26,100.0021,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT20-B+FIDT2020,200.00 BTU29,900.0024,300.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT25-B+FIDT2525,900.00 BTU32,900.0026,400.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT30-B+FIDT30-B30,000.00 BTU39,200.0031,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT32-B+FIDT3232,000.00 BTU42,300.0033,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT32-3B+FIDT32-332,000.00 BTU44,700.0035,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT36+FIDT3636,000.00 BTU45,600.0035,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT36-3+FIDT3636,000.00 BTU47,700.0037,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

YORK " FPF Extra-Series " ตู้ตั้งพื้น

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ YORK " ยอร์ค " แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 18000-60000 บีทียู รีโมทแบบมีสาย

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
YCLT18-B+FPF1818,000.00 BTU40,200.0032,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT25-B+FPF2525,900.00 BTU44,500.0035,300.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT30-B+FPF3030,000.00 BTU48,600.0039,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT36-B+FPF3636,000.00 BTU57,300.0045,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT36-3+FPF36(380V.)36,000.00 BTU57,900.0046,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT38-3+FPF38(380V.)38,000.00 BTU60,500.0048,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT38+FPF3838,000.00 BTU57,300.0045,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT40+FPF4040,900.00 BTU62,000.0049,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLT40-3+FPF4040,900.00 BTU64,000.0051,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLN45-TC+FPF45(380V.)45,000.00 BTU67,800.0055,700.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLN48-TC+FPF48(380V.)48,000.00 BTU71,000.0057,200.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLN56-TC+FPF56(380V.)56,000.00 BTU80,500.0065,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCLN60-TC+FPF60(380V.)60,000.00 BTU84,300.0068,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

YORK " FPF Series " ตู้ตั้งพื้น

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ YORK "ยอร์ค" แบบตู้ตั้งพื้น ขนาด 80000-250000 บีทียู รีโมทมีสาย ปลีก-ส่ง www.aigair.com

รุ่นขนาด BTUราคาราคาพิเศษ 
YCD-80P+FPF80(380V.)80,000.00 BTU134,500.00107,700.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCD-90P+FPF90(380V.)90,000.00 BTU151,000.00120,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCD-100P+FPF100(380V.)100,000.00 BTU153,300.00122,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCD-125P+FPF125(380V.)125,000.00 BTU180,300.00144,100.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCD-150P+FPF150(380V.)150,000.00 BTU225,300.00178,900.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCD-180P+FPF180(380V.)180,000.00 BTU287,500.00225,500.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCD-200P+FPF200(380V.)200,000.00 BTU315,300.00247,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCD-225P+FPF225P(380V.)225,000.00 BTU336,500.00262,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ
YCD-250P+FPF250P(380V.)250,000.00 BTU376,000.00295,000.00 สั่งซื้อเครื่องปรับอากาศ

For Facebook

Services Overview

สำหรับงานโครงการ , ช่างแอร์ และ ผู้รับเหมา ขอราคาพิเศษโดยตรงที่คุณนิพนธ์ โทร. 084-7191999

Contact Us

บริษัท เอ.ไอ.จี.แอร์ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด

Address: 9/449 ม.10 ซ.ลาดพร้าว 53(โชคชัย4) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
TEL: 029-315-891,029-314-801
FAX:029-357-733
Hot line: 08-4719-1999
E-mail: aigair.p@gmail.com